141

DỊCH VỤ DI DỜI LẮP ĐẶT

( 30-06-2016 - 10:38 AM ) - Lượt xem: 2066

Di dời lắp đặt máy. Kết hợp trang thiết bị, máy móc chuyên dùng: xe nâng tay, rùa đẩy máy, đội thủy lực, palance, xe nâng dầu, xe cẩu...chúng tôi thực hiện bốc dỡ hàng hóa máy móc công nghiệp nặng, di dời, lắp đặt đúng vị trí theo yêu cầu khách hàng.
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NẶNG  BẰNG THỦ CÔNG

 

       

 Di dời, lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp nặng xuống hầm và lên lầu bằng các thiết bị chuyên dùng: Palăng, tời điện, rùa đẩy máy, xe nâng, xe cẩu chuyên dùng theo đúng vị trí.
 
 
   
 
 
 
          
 
 
 
 

Các Dịch vụ khác

Nội dung chưa cập nhật!
online
Gọi điện SMS Chỉ Đường